Space2Design

Zintegrowane
rozwiązania projektowe

Przewiń w dół Przewiń w dół

O nas

Space2Design dostarcza kompleksowe usługi projektowe – od analiz chłonności terenu, wstępnych koncepcji i wizualizacji, po projekty budowlane, techniczne i wykonawcze wraz z procedurami uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń.

 

Space2Design, jako członek grupy SpaceFactory, rozszerza  zakres jej aktywności, działa w celu zapewnienia najwyższej jakości usług dla swoich klientów – inwestorów nieruchomości, zarządców aktywów, deweloperów i najemców.

Zagospodarowanie terenu

Zamknij Zamknij
 • Strategie optymalizacji wykorzystania potencjału terenów inwestycyjnych
 • Weryfikacja danych i analizy uwarunkowań na potrzeby projektów zagospodarowania
 • Współpraca z władzami lokalnymi
 • Analiza miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Wsparcie w procesach zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Studium wykonalności
 • Studium chłonności terenu
 • Uzyskiwanie warunków zabudowy

Predevelopment

Zamknij Zamknij
 • Gromadzenie danych o terenie w celu zapewnienia wykonalności planowanego zagospodarowania terenu
 • Wstępne dane i zgody administracyjne
 • Inwentaryzacja dendrologiczna
 • Badania geotechniczne
 • Uzyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
 • Uzyskiwanie warunków technicznych przyłączy mediów
 • Badania dostępności drogowej terenu
 • Uzyskiwanie pozwoleń wodnoprawnych
 • Projektowanie przyłączy mediów (prąd, gaz, kanalizacja, woda, ogrzewanie miejskie)

Projektowanie

Zamknij Zamknij
 • Projektowanie 3D w standardzie BIM we wszystkich fazach projektu
 • Koncepcja architektoniczna
 • Wizualizacje
 • Projekt budowlany
 • Projekt wykonawczy
 • Projekt techniczny
 • Nadzór autorski
 • Wielobranżowa koordynacja projektów
 • Uzyskiwanie pozwoleń

Kontakt